ټرانسپورټ

د کابل ښار په ټولو سیمو کې د جهان پوهنتون د ترانسپورت سیسټم د زده کونکو لپاره خورا لوی اسانتیا ده چې غواړي په اسانۍ سره لاړ شي او په ځانګړي توګه د میرمنو لپاره چې کورنۍ یې د دوی لپاره امنیت غواړي.

لګښت د ترانسپورت دی د لارې په فاصله پورې اړه لري مګر دا خورا د پام وړ مقدار ندی ځکه چې جهان پوهنتون تل هڅه کوي د هیواد ځوان نسل لپاره اقتصادي نرخونه وړاندیز کړي.