کتابخانه ها

کتابخانه های دانشگاه جهان با هدف تشویق و حمایت از فعالیت های علمی و پژوهشی محققان دانشگاه ، اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان است. آنها طیف کاملی از خدمات ، از جمله وام کتاب ، جستجوی اطلاعات آنلاین ، خدمات مرجع ، کپی برداری و غیره را ارائه می دهند. کتابخانه ها کارکنان مجرب و باتجربه ای را مدیریت می کنند که برای ارائه خدمات با کیفیت به کاربران خود اختصاص داده شده اند. فرهنگ خود سرویس دهی ، اعتماد ، تحمل و اشتراک آنها در بین سایر م institutionsسسات آموزشی کشور بی نظیر است.