<
:پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی بتاریخ 16/8/1391 با داشتن دو دیپارتمنت
قضاوڅارنوالی
اداری ودیپلوماسی
درچوکات پوهنتون جهان به گونه یک پوهنځی مستقل تاسیس گردیده است. پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در نظام تحصیلی افغانستان طی هشت سمستر و به مدت چهار سال به سویه لسانس تدریس می گردد. معمولاً محصلین حقوق و علوم سیاسی در نهادهای تحصیلی کشور تا پایان سمستر چهارم بطور مختلط درس می خوانند و در سمستر پنجم به دیپارتمنت های اداری و دیپلماسی و قضأ و څارنوالی رشته بندی می شوند
اهداف کلی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی:
اهداف آموزشی الف: اهداف آموزشی دیپارتمنت (اداری ودیپلماسی)
غایت تعیین شده دیپارتمنت (اداری و دیپلماسی)پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تربیه کادر های مسلکی و حرفه ای در عرصه های؛ حقوق بین الملل، اصول روابط بین الملل، پالسی جهانی، جهانی شدن، سیاست خارجی و ابزار های آن جهت تأمین منافع ملی کشور است. محصلین این دیپارتمنت بعد از پایان هشت سمستر و چهار سال تحصیلی در نهاد های مرتبط با رشته تحصیلی شان ( وزارت امور خارجه ) به کار گماشته می شوند.
تربیه ای رهبران سیاسی آگاه و متخصص جهت معیاری ساختن مبارزات سیاسی و مدنی در جامعه.
  • آموزش تدوین کننده گان سیاست خارجی جهت، تعریف و تدوین سیاست خارجی کشور با در نظر داشت پارادایم ها و مولفه های متحول در عرصه سیاست بین الملل
  • تربیه ای پالیسی سازان مسلکی و حرفه ای در عرصه سیاست خارجی
  • آموزش و تربیه ای دیپلمات ها و کنسول های متخصص و مسلکی.
  • تربیه ای مذاکره کننده گان حرفه ای برای چانه زنی تأمین حفظ و تداوم منافع ملی کشور.
  • آموزش کادر علمی و مسلکی در بخش های حکومت داری خوب
  • تربیه ای افراد متخصص جهت نماینده گی مردم در شورای ملی کشور
  • آموزش و تربیه ای حقوق دانان در عرصه بین المللی
  • تربیه ای آگاهان مسلکی در عرصه های؛ حقوق اساسی، مدنی و بشری مردم.
  • آموزش مدیران مسلکی در عرصه های اداره عامه.
ب: اهداف آموزشی دیپارتمنت (قضأ وڅارنوالی):
دیپارتمنت (قضأ وڅارنوالی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جهان جهت ارتقأ ظرفیت های قضأیی، عدلی، جرم یابی و وکالت دفاع در کشور به آموزش و تربیه افراد ذیل می پردازد:
آمار استادان:
پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی دارای 80 تن استادان مجرب ودانشمند هم از ذکور واناث دارای رتب علمی و در سطوح درجه های تحصیلی (دوکتورا ، ماستری ولسانس) مصروف تدریس میباشند
ریاست پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی
محترم محمد رضا "درمانی" رئیس پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی سر از تاریخ 16/9/1391 ازسمت ریاست این پوهنځی سرپرستی مینمایند. با احترام
>پیام رئیس فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جهان
>با عرض سلام و ادب ! به پوهنتون جهان خوش آمدید. برای من جای نهایت مسرت و خوشی است که خود و هم چنان تسهیلات پوهنتون را به شما معرفی می نمایم . چهار سال پر از تعهد ، سعی و تلاش را جهان به منظور تامین تحصیلات عالی ، با کیفیت ، و هدفمند به اولاد وطن را جشن میگیریم . زمانیکه شما به صفحه انترنیتی پوهنتون جهان مراجعه می نمایید ، مهربانی نموده لحظات چندی از وقت گرانبهای تان را صرف مرور از تاریخچه ، بینش ، اهداف و مقاصد پوهنتون نمایید یقین کامل دارم که اقدامات بزرگ و مهم ما در راستای تامین آموزش با کیفیت به منظور آینده بهتر جوانان کشور توجه شما را به خود معطوف خواهد کرد. ضمنا شما از طریق این ویب سایت با دست آوردهای عالی محصلان با استعداد و استادان ممتاز ما آشنایی حاصل خواهید کرد. پوهنتون جهان همه موارد و تسهیلات را برای آموزش و پرورش جوانان آماده نموده است . در حال حاضر بیشتر از 2000 پسر و دختر درین نهاد تحصیلی مصروف فراگیری می باشند. 80 % استادان پوهنتون دارای درجه تحصیل ماستر و بالاتر از آن است . پوهنتون جهان کتابخانه های مجهز داشته تنها درکتابخانه فاکولته حقوق و علوم سیاسی بیشتر از 5000 جلد کتاب مفید موجود است که محصلین عزیز میتوانند ازان به طور رایگان استفاده نمایند. هم چنان کورسهای خوش نویسی ، آموزش کمپیوتر و زبان انگلیسی به وسیله استادان مجرب به طور رایگان تدریس میگردد. منحیث رئیس فاکولته حقوق وعلوم سیاسی از شما دعوت می نمایم که " اگر می خواهید از تحصیل بهتر با هزینه کمتر مستفید شوید لطف نموده سری به پوهنتون زده و ثبت نام نماید . اساتید و کارمندان این پوهنتون همواره به منظور خدمتی گذاری بهتر برای تامین آموزش خوب تر آماده اند.
با عرض حرمت
محمد رضا "درمانی"
رئیس فاکولته حقوق و علوم سیاسی