دفتر پذیرش

دانشجویانی که علاقه مند به تحصیل در دانشگاه جهان هستند ، باید مراحل ثبت نام برای ورود به رشته های مورد نظر خود را انجام دهند. دانش آموزان باید فرم های ثبت نام خود را به همراه یک نسخه چاپی از سایر مدارک لازم خود داشته باشند و باید قبل از پایان دوره ثبت نام ارائه شود. اسنادی که باید به موسسه ارسال شوند ، در زیر ذکر شده اند

 • فرم ثبت نام (تکمیل)
  چهار عکس
  گواهینامه پایه دوازدهم
  نمرات مدرسه سه ساله (پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم)
  شناسنامه / شناسنامه (کپی)
  CV (اختیاری)

پس از ارائه مدارک ، دفتر دانشگاه دانشجویان را در مورد آزمون ورودی آگاه می کند و کارت آزمون به آنها داده می شود