اداره

جهان پوهنتون د اکاډمیک غوره والي لپاره شهرت لري. موږ غوره او ځلیدونکي زده کونکي د دوی غوره شوي کورس لپاره خالص د دوی علمي وړتیا او لیوالتیا باندې غوره کوو. که دا ستاسو په څیر آواز وي ، او تاسو غواړئ د ځان لپاره فکر وکړئ ، جهان ممکن ستاسو لپاره سم پوهنتون وي