>

حضور پوهنتون جهان در ششمین نمایشگاه تحصیلی افغانستان

پوهنتون جهان به سلسله فعالیت و برنامه های علمی خویش و ایفای نقش در انکشاف جامعه اینبار به نمایشگاه تحصیلی افغانستان اشتراک کرده ضمن ارایه معلومات در مورد برنامه های علمی، فعالیت های نهاد، امکانات پوهنتون، خدمات تحصیلی در نظر گرفته شده برای محصلان از قبیل: مرکز کاریابی، کار آموزی، بورسیه های تحصیلی، کلینیک حقوقی، انجمن محصلان و فارغان، سیر های علمی، حمایت از محصلان برتر و تشویق مادی و معنوی از آنها چگونگی امضای تفاهم نامه های همکاری با نهاد های ملی و بین المللی معتبر جهت ظرفیت سازی محصلان را برای علاقمندان و بازدید کنندگان غرفه نمایشگاه یاد کردند. بازدید کنندگان نمایشگاه با علاقمندی خاص از امکانات و دستاورد های این نهاد اکادمیک دیدن نموده پوهنتون جهان را از جمله معتبر ترین و معیاری ترین نهاد های خصوصی کشور خواندند. این پوهنتون همان گونه که در شعار اش گفته است (تحصیلات بهتر با هزینه کمتر ) را سر خط فعالیت های خویش قرار داده و به این امر متعهد است. ما متعهد به ظرفیت سازی جوانان هستیم